O nás

Tenisová škola NET navazuje na letitou historii práce s dětmi a mládeží v tenisovém oddíle TJ Solidarita Praha 10. Nabízíme smysluplné vyplnění volného času pohybovou aktivitou, nové kamarády, možnost radovat se z úspěchů, ale i se poprat s prohrami, naučit se sportovní disciplíně a hrát v duchu fair-play. Naším cílem je vzbudit v dětech zájem o „bílý sport“, celkově rozvíjet jejich pohybové dovednosti a naučit je hrát tenis na slušné rekreační i výkonnostní úrovni. Toho se snažíme docílit tenisovou výukou nejen v rámci pravidelných tenisových tréninků, ale i v rámci dalších akcí jako jsou například prázdninové kempy nebo turnaje v průběhu školního roku. Stavíme na přátelské atmosféře a díky malým tréninkovým skupinám na osobním přístupu.

Již několik let nabízíme v Základní škole Hornoměcholupská a Základní škole Veronské náměstí bezplatné kurzy minitenisu pro žáky prvních a přípravných tříd. Jedná se o výbornou možnost, jak zjistit, zda by Vaše děti tenisové tréninky bavily a zda by se tenisu chtěly ve svém volném čase věnovat.

Od roku 2017 úzce spolupracujeme s tenisovým oddílem TJ Horní Měcholupy, pod kterým se naši nejlepší hráči zúčastňují oficiálních tenisových soutěží organizovaných Českým tenisovým svazem. V roce 2018 se pražských soutěží zúčastnilo družstvo babytenistů (děti ve věku 8-9 let), v roce 2019 družstvo babytenistů a mladších žáků (děti ve věku 10-12 let). 

Přečíst si o nás můžete v Hlasateli – zpravodaji městské části Prahy 15 (číslo 11/2018, strana 31). (www.praha15.cz/download/dokumenty/hlas201811.pdf)